Toolbox

Abbreviations Expansions
Bærings saga

Publication Information. Edited once: Cederschiöld, Gustaf, ed.: "Bærings saga." In: Fornsögur Suðrlanda. 1884. 83-123.

  • A: AM 580 4°, early 14th century, vellum.
  • B: AM 567 II 4°, 14th century, vellum fragment.
  • C: AM 180b fol, 15th century, vellum.
  • D: AM 574 4°, 15th century, defecetive vellum.

hondv̅ hondvm ok fotv̅ fotvm . hondu̅ hondum ok fotum hondu̅ hondum ok fotͫ fotum . eͬ er h̅m honum híelldu ok lęt h̅ hann ſva ok let sͣ sva ok liet sͦ svo tͥ til miðrar nętr. tͥ til midrar nætr. tͥ til mídr mídrar næt næt(u)r . en þaðan f fra en̅ enn eṅ enn þaðan i f fyrir tͥ til dagſ tͥ til dags la h̅ hann . laa hn̅ hann ſem davðr v͛i vęri . en se̅ sem daudr vͬi vęri . en̅ enn ſm̅ ſem dauðr uͬí uerí . eṅ enn at pͥma prima mali a prima mali at ppͬma pprima Um mͦguneṅ morgunenn rettiz reis reiſ h̅ hann hn̅ hann vpp upp uṗ upp ihvilvṅi ihvilvnni vr reikíuṅe reikíunne . bleikr ſem nár. ok u uar bleikr ſm̅ ſem naar. bleik bleik(u)r ſe̅ sem baſt ok kendi ſer ok kendi sͬ ser þa ongrar enga engura ſottar. v͛kia verkia ne ſottar. Nv ok biðr h̅ hann bid bidr hn̅ hann bidr bað raðgia ſina radgiafa ſina rͩgiafa radgiafa ſina ráða þaṅ þann iṅ inn rͩa rada þn̅ þann en þaa at rads þena eṅ enn ogvrliga illa mͨla micla drav̅ dravm drau̅ draum . dum draum draum er h̅ hann hafði dreẏmðan. ſin̅ ſinn . eͬ er hn̅ hann hafði dreẏmt. eͬ er h̅ hann hafͥ hafdi dͤẏmt dreẏmt . ok híṅ hínn oglige ogurlige ok ſagdi. sͣ sva . hn̅ hann ſeigͬ ſeigir þ̲ þeim dumen draumen . þ̅r þeir ſpdu ſpurdu huͩ huad h̅ hann dͤẏmdi dreẏmdi h̅ hann ſu ſuar . Mig dreẏmði mik dreymdi Miͬ Mi(e)r þotte þotte þ̅ þat dͤẏmdi dreẏmdi mͨ mic ſeg͛ ſegir h̅ hann ſeigͬ ſeigir hn̅ hann . ſem ſm̅ ſem at ec v͛i vęri ſtaddr a elfar ek vͬi veri ſtaddr a elfͬ elfar eͨ ec uͬi ueri ſtaddr aa elf elfar eͨ ec ͥ ri hiͬ hier aa elf elfar backa ok allr backanu̅ backanum ok oll backa nocku nockura . ok alliʀ allirr . backanͫ backanum ok allur h͛r herr míṅ mínn min míṅ mínn hͬ her hͬeṅ herenn með m͛. mér. m med mͬ mér hia miͬ mier . hiͣ hia miͬ mier Mér þotti ok þ̅ti þótti mer þaa þoṫe þotte miͬ mier ok ſz eͨ ec ſem se̅ sem ſm at eítt leo ei̅n einn leon leo̅ leon eíṫ eítt leon eítt ſvimi ſuam ſvimadi ſvímadi i an̅i anni vpp J aa̅ni aanni . upp i aṅe anne uṗ upp eplu elfíṅe elfínne mͩ med gapda gapanda muṅe munne ok reif mͨ mic i ſundͣ ſundar ok ſtod miͬ mier mͨill micill otar af leonínu. imoti ſtravmi í mot ſtrauminu̅ ſtrauminum j mote ſtumenͫ ſtraumenum ok vͬ var ok vͬ var ok u uar komit iamfm iamfram iafn gegnt ertina arcens borg. b̅g borg . þat hdligt hardligt . þa ko̅ kom þaa kom ſid ſidan legzt imoti imot j mote h̅m honu/onom dẏranu. eíṅ eínn mikill dreki eíṅ eínn mͨill micill dͤke dreke . dreki ei̅n einn micill dͤki dreki mͨeil miceil er eͬ er ok niðr for ofan for fͦͬ for odfluga of ofan at an̅i anni eftͬ eftir an̅ anni of ofan elfíṅe elfínne eptͬ eptir eptͬ ept(i)r aṅe anne fͥ fyrir ſtravminv̅. ſtravminvm. fͥ fyrir ſtrauminͫ ſtrauminum ok reð þegar a dẏrit ok ok reid þeg þegar aa dẏrͭ dẏrit ok redð dreki̅n drekinn þegͬ þegar a dẏrit ok bitvz bituz bítuzt þ̅r þeir lęíngi. lengi. lei̅gi leingi ok rífuzt. horduzt en eṅ enn en̅ enn þͥ þvi þan neſt þ̅ti þótti neſt þotti nœſt þotte m͛ mér ſem drekiṅ drekinn flẏði vnðan miͬ mier ſm̅ ſem dͤkíṅ drekínn flẏdi ud udan . mer se̅ sem dͤkin̅ drekinn flydidan en dẏrit ept͛ eptir en̅ enn dẏrit eftͬ eftir eṅ enn dẏrͭ dẏrit eptͬ eptir : ok hefð þ̅ þat ok hafdi þ̅ þat miͬ mier ſẏndizt ok at ſm̅ ſem h̅n hann hefði gloandi gloanda teṅ tenn ten̅ tenn ímu̅ni ímunni muṅ munn . ok rifi drekaṅ drekann ok þ̅ þat tok dreka̅n drekan ok reif drekan þ̅ þat tok dͤkaṅ drekann ok reíf allan iſundr. iſundr ok ſleit. ſͦ ſvo at oll vͬþ varþ ain ok vͬd vard aaín oll ok elfíṅ elfínn u uar at aen oll v var ravð af af bloði. raud af blodi drekans. ſua ſm̅ ſem bloð. i enu̅ enum dreẏra af þ̅ra þeirra . vmfangí. þ þar kom at leonít ſte ẏfͬ ẏfir dͤkaṅ drekann en þͥ þvi neſt en̅ enn þͥ þvi neſt eṅ enn þͥ þvi næſt ſid ſidan þ̅ti þotti mer se̅ sem þotte mͬ mer hliop dyrit du̇rẏpi dẏrͭ dẏrit hlaupa ſtod h̅ hann at m͛ mér at miͬ mier . a land vpp upp vpp or aṅe anne m med gapanda mvṅ mvnn mͩ med gapanda mun̅e munne at oſſ ollum mͩ med gapda gapanda kaṗti kappti ok at os ollv̅ ollvm . m med gapanda mu̅n munn ok ſẏndiz m͛ mér ſem ok sẏndiz mͬ mér se̅ sem þ͛ þar rẏṅit rẏnnit fra m͛ mér . þͬ þar allír rẏn̅ rẏnn it fra mͬ mer . ok þotti miͬ mier en leo en̅ enn leonit leo̅it leonit ok rifi mig reif mik rifa mͨ mic reif mͨ mic allan þam þaman iſvndr j ſunðr. i ſund i ſund(u)r su̅dr sundr kvikan. kuíkan. kuikaṅ kuikann ok þͥ þvi let Ok af þan amʀu amrru ok þͥ þvi hefi ec ſva illa eͨ ec eͦ ero illa. latͭ latit hafa. eg ſͦ ſvo ogͣlega ogarlega lated iſvefninv̅ iſvefninvm . j ſuefnínͫ ſuefnínum i ſuefninͫ ſuefninum . ok þicki m͛ mér Nu þigͬ þiger miͬ mier vͬa vera dravmr þesi mioc dum draumur þ̅ þes mieg ogvrligr. ok undlig undarligur . en̅ enn þock ka̅n kann ek þ̅m þeim fͥ fyrir eͬ er rædr þ Raṅ Rann eͨ ec þ̅ar miͨla miicla þock fͥ fyrir eͬ er þena dum draum rœd rœdur eptͬ eptir ſon ſm̅ ſem hn̅ hann flẏdͬ flẏdir . Nv þor͛ þorir engi en̅ enn engi þordi eṅ enn enígi þ̅ra þeirra radgiafͬ radgiafar hs̅ hans þ̅ͦdi þordi at raða. at rada. at rada hn̅ hann . en fleſt͛ fleſtir en̅ enn fleſtͥ fleſtir en fleſtͬ fleſtir mírͬ mírar aredv hn̅ hann ok at þ̅tta þetta mͧdi mundi uͬa uera h̅s hans bana dum draumur ok venta væntu þo allͬ allir þ̅ttuzt þottuzt vita huͩ huad takna m̅di mundi draumur h̿ hans at h̅ hann mani at h̅ hann mu̅di mundi at hn̅ hann mͧdi mundi at h̅ hann m̅di mundi hend fa hefnd taka hefnd faa fa hefnd fͥ fyrir fͥ fyrir ſin rangendi. ſín rangendi. ſiṅa ſinna raṅgeṅda ranngennda illiſki ſín. ok rang rangan fee. dtt. drottins mauͬdr maurdr at rœda f fyrir fdͬ fodur . þott ſid ſidar kiæmí fm fram v̅ vm frv geirþͮ geirþrvdv fͧ fru giͬþͧdar gurþrudar . Nv v͛ðr verðr at nu vͬdr verdr at Nu vͬd verdur at reða ræda tala v̅ vm vͥ vid frv geirðr geirðrvðr . ok farlengð h̅ar hennar . fͬleíndg farleíndg fͮ fru geírþrudar fleingd farleingd fͮ frv Geirþ̅. Geirþrudar at aa meðan meþ̅n meþan mͩan medan med medan oll hirð heinrekſ konungs oll hird heinrekſ konvngs hͥdíṅ hirdínn hirden leitaði leitadi leitadí leitͩi leitadi þ̅ʀa þeirra . þ̅ra þeirra . þ̅ra þeirra þa þa þaa kaſtaði kaſtadi kaſt kaſtar fͮ fru geirdr͛ geirdrvdr hͦ hon hu̅ hun s͛ ser i s͛ ser J siͬ sier j ſiͬ ſier j eina eikiv eikíu eína eikíu eína. eikiu ei̅a eina er flavt vͥ vid eͬ er flaut vͥ vid eͬ er flaut uͥ uid eͬ er flaut u͖ uid elfar backaṅ backann elfͬ elfar backan elf elfar backu backanu landit. ok eṅ enn batíṅ batínn rak h̅a hana vt eptͬ ept(i)r an̅e anne f fyrir ſtravminvͫ ſtravminvm fyrir ſtraumu̅ ſtraumum allt vt tͥ til hafſ. tͥ til hafſ tͥ til hafs. fͥ fyrir ſtumíṅu̅ ſtraumínnum en vͥ vid hafit vͦ voro fiſki m̅ menn nockor͛ nockorir . En vͥ vid hafit vͦ voro fiſki me̅n menn nǫckurͬ nǫckurir . eṅ enn uͥ uid hafͭ hafit uͦu uoru fiſki m̅. menn nockͬͬ nockorir Eṅ Enn vid hafͭ hafit vͧ varu fiſki m̅ menn nockurͬ nockurir aa batí. bati en fẏʀ fẏrr en̅ enn fẏʀ fẏrr þ̅r þeir heẏrðu heẏrdu heyrdu þ̅r þeir fyṙ fyrr f barnſ bͬns barns bns barns ġṫ ggtt bͬn barn grat grat gratíṅ gratínn gtéṅ graténn en þ̅r þeir ſei eikivna þ̅r þeir ſæi eẏ kíuna en þ̅r þeir ſæi ei kuina. eṅ enn þ̅r þeir ſæí eikíuna ok þ̅r þeir hvgðv hudgu hogdu hugdu þ̅r þeir at travll tͦll traoll v͛i veri . vͬi veri . væí. uͬi ueri . ok er þ̅r þeir litv eikivna þa þ̅r þeir rero roa reru reru þ̲ þeir þa þ̅r þar þaa tͥ til henͬ henar þangat tͥ til tͥ til tͥ til eikíu̅nͫ eikíunnum . ok eͬ er þ̅r þeir eͬantu erantu at bátnu̅ bátnum ok Eṅ Enn eͬ er þ̅r þeir hk eͬ er vͬ var þa ſa sia ſaau ſau þ̅r þeir kono eina konu: ei̅a eina at kona ein̅ einn konuna liġia liggia ligͣ ligia la i eikivni J eikiuni aa eikiuṅe eikiunne ok hafði barn ok hafͥ hafði bͬn barn ok hafdi bͬn barn ok hafdi bn barn i faðmi. í fadmi J fangi aa bͬiſte brioſte . s͛ ser . sͬ ser ok tokv þ̲ þeir toku þ̅r þeir þ̅r þeir toku tͥ til h̅enͬ henar ok villðv fleta hana tͥ til h̅ar henar ok villdu fletta h̅a hana lldu fletta hͣ hana til h̅nͬ hennar ok uilldu fa fara h̅a hana af ur ſilki ſilke silki kẏrtli kyrtlinͫ kyrtlinum . klædu̅ klædum eͬ er hn̅ hu/on uͬ uar j. eͬ er hͦ hon vͬ var j nær hȧfdavða. nær halfdauda. en hu̅ hun laa j ouíti. næſta haid þͥ þvi þ̅t þvi at at bæði hafði at bæði hafdi bædi hafdi hafͥ hafði at hen̅i henni hene þrongt gengit gg̅it gengit ſivkleikr bͬns barns vͬkr verkr bͬn barn vͬkren̅ varkrenn hmͬ harm(u)r ok matleẏſe. En ok matleẏſi. En̅ Enn ok mattleẏſi. en̅ enn ok matleyſe matarleyſe . er en aa mͩan medan . medn̅ medan þ̲ þeir veltv þ̅r þeir velto þ̅r þeir rœddu v̅ vm um hana þ̅tta þetta þa tok barn̅it barnnit at grata þa tͨ toc barnet at gͣta grata þa tok bͬnit barnit at gta grata . þaa tok bnít barnít at gta grata . ok þa vͬ var u uar þaa ſe̅ ſem hͦ hon vaknaði af ſvefni ſem hͦ hon uaknadi af ſuefni ſm̅ ſem hu̅ hun uaknadi af ſuefní ſe̅ ſem hͦ hon vaknͩi vaknadi af ſvefni þͥ þvi at þeu hafdi ryfu̅ ryfun aa h̅s hans maṫleẏſi mattleẏſi . rebͭ rebit aa hͣ hana maṫleẏſí mattleẏſí . ok hun. hu̅ hun m. mælti ml̅i mælti . ml̅ti mælti þaa goþ͛ goþir m̅ menn . Godͬ Godir m̅ menn Godir menn godͬ godir m̅ menn ſeg͛ ſegir ſeigͬ ſeigir ſagdi ſagͥ ſagdi hͦ hon hͦ hon . hu̅ hun . dunͫ dunum .e. flettͭ flettit mͨ mic ecki af klædu̅ klædum e̅ en drepit hrekit hrekͭ hrekit mic mik mͨ mic helðr en helldr e̅n enn eͥ eigi at neinu. þͥ þvi at bet betra/ur þokͬ þokir miͬ mi(e)r at þaͬ þa(i)r tẏnͭ tẏnit lifͥ lifi mínu ok laad mz eͥ eigi at óngu þ̅t þvi at bet betra þͨi þici miͬ mi(e)r at þiͬ þi(e)r ok latid mͨ mic eͥ eigi ek latid mik ko̅a koma koma ivald aualld aa vald aa ualld hei̅ri heinrikſ heínreks hͥ heinreki . hein. heinreki k̅ſ konvngſ falſ̅inídíngzt falſarinídíngzt eṅ enn gma grima uallds eͨ ec þaͬ þar ſuikͬa ſuikara Nu giærua villda eͨ ec at þiͬ þier ok niþiz eͥ eigi a barni nidduzt eͨí eckí aa bͬninu barninu ok nidiz eͥ eigi a barni níddyt eͥ eigi aa bnani barnani mino minu. ok letid þ̅ þat lifͣ lifa . latͩ latid þ̅ þat lifa þͥ þvi þ̅t þviat þ̅t þvi at at er eͥ eigi lif͛ lifir lifͬ lif(i)r eͬ er þo of mikit ept͛ eptir ofmik̅ ofmikit eftͬ eft(i)r mͨit micit eptͬ ept(i)r mͨít micít eptͬ ept(i)r tveġia tveggia tua tuo hofþingia hofdingia hofdíngía af hofdi̅g hofdingar . B Bæring bæríng bæríngzt Bæring. h͛toga hertoga hͬtoga hertoga broðr bͦd brodr brodˢ brod(u)rs bonde minſ mi̅n minn ſuarazt minͫ minum ok valltara bonda ok valltara bonda ok ualtͣa ualtara bonda ok valltͬa valltara bonda minſ mi̅n minn mínzt. mínu̅ mínum er greifi eͬ er gͤfín grefín eͬ er gͤifí greifí vͬ var u uar holſetal̅ði holſetalanði holldſetu landz. holſetul̅dzt holſetulandzt . a hollſetu l̅di landi en vͥ vid eṅ enn vͥ vid En vͥ vid h̅ar hennar hormvngͬ hormvngar hormungͬ hormungar ord henͬ henar h̅ar henar kom̅vz kommvz komuz komuzṫ komuztt b̅ourit banourit þ̲ þeir vͥ vid þ̅r þeir vͥ vid þ̅r þeir uͥ uid miok miog miok mͨ mioc ok þ̅ti þotti þotte þ̲ þeim av̅likt avmlikt aumligt au̅legt aumlegt hormulikt v͛a vera vͬa vera . u̅ um h̅ar henar lag u̅ um hag h̅ar henar . þa ok m mælti m mælti ml̅i mælti ſuͬ ſuar . ein fiſki. ei̅n einn fiſki eíṅ eínn fiſki ei̅ ein þ̅ira þeira mͬ maðr . m maðr en tͥ til h̅ar henar : h̅ar henar sell ſæll Sæll em eͬ er ec ek eͨ ec ſeigͬ ſeig(i)r hn̅ hann e͛ er eͬ er at ek heḟi heffi ek hefi eg hefi ek. hafͥ hafi ẏkvr ẏck ẏckur þͨ þic fundit mœdgín fu̅diṫ funditt fundit. fundͭ fundit ẏckur ok ẏck ẏckar mæðgin mæðgín. mædgen Eg ſk̅ ſkal ſeg ſegia þiͬ þier ſatt fͮ frv Geirþ̅ Geirþruðr Ek eͨ ec vͬ var riddari .B. Bærings vͬ var ridd. riddari Bær. Bærings ſeigͬ ſeigir ſaͬ ſar ſaatt fͬ fru G. Geirtrudr eͨ ec eͬ er hͬtogi hertogi bæring h͛toga hertoga drotz þín brod brodur þínſ. En in illi .h. heinrekr eṅ enn híṅ hínn ille heínrk heínrkr eṅ enn . hiṅ hinn ille Hei. Heinrekr af eirði eͬfdi erfdi mic mͨ mic . míṅe mínne ſœmd. ok miṅe minne ſæmd ok riddara domi ridda riddara dome riddͬa riddara domſ ſm̅ ſem mga marga ad adra . ſe̅ ſem mͬga marga adra þa er h̅ hann þaa eͬ er hn̅ hann eptͬ ept(i)r drap dp drap dp drap min h͛ra herra B. Baering míṅ mínn hrͬa herra . bærí̅g bæríng . Bær. Bærings bͦd brodur þinſ Nu hefi ek nu hefͥ hefi eͨ ec Nu hefi eͨ ec siþ̅ siþan fiſki mͬ maðr uͬit uerit fíſkí m maðr ſid̅ ſidan . vͬit verit vride mͬ maðr ſid ſidan þͥ þvi at ek villdi eͥ eigi þͥt̅ þvi at eͨ ec uillda eͥ eigi þ̅t þvi at eͨ ec villda eͥ eigi ok alldͥ alldri villda ek þ̅m þeim ſuikara þiona þíona þei̅ þeim þ̅m þeim enͫ enum illa illu drotinſ dͦttínzt drottínzt dͦttenſ drottenſ . ſvica ſuíka ſuíkara hͥ heinreki . ſuikͬ ſuikar .Hei̅. Heinreki En ſiþ̅ ſiþan hef͛ hefir en̅ enn ſiþ̅ ſiþan hefͬ hefir eṅ enn ſid̅ ſidan hef hefir En ſid ſidan hefͥ hefir min aaðfeſta mín ſtadfeſta míṅ mínn ſtadfeſta v͛it verit vͬit verit hellz helz hellzt uͬít uerít mi̅ min atſeta ok ſtͩfeſta ſtadfeſta i verit a aa englandi eíngl̅di eínglandi . ok i kavpſtað j kavp ſtad ikaupſtad af þei̅ þeim þ̅m þeim heíta þ̅ar þ̲m þeim e͛ er eͬ er lvn̅ðvn͛ lvnnðvnir ilundunu̅ ilundunum lu̅du̅ lundun lundun heita heitͬ heitir .h. heitir heitͬ heitir . ok Eṅ Enn man ek ſ̅l ſkal ek ſk̅ ſkal eͨ ec eͨ ec ſk̅ ſkal ẏkr ẏckͬ ẏckur dgenͫ dgenum ẏckur mædgín ẏckr medgín þangat þͬ þar at færa flẏtia flytia. fẏlg fẏlgja vnðan undan und̅ undan vnd vndan .h. heinreki hͥ heinreki . ſuika ſuikara . ok ɦ̅ hanſ ok h̅s hans valdi valldi ualldi. hins illa heínreks. .Hei̅. Heinreks þͬ þar þ̅ͬ þar þ þar mvnv munu þit uͬ uer vͥ vi(e)r hiṫa hitta hitta fin̅a finna fíṅa fínna rikarð rikard Ríkd Ríkard rígͬd rígard ei̅glandz einglandz ei̅gˡa eingla k̅g konvng k̅s konvngs . er eͬ er eͬ er . vid vͥ vid oſſ m mun híal̅pͬ híalpar uíṅa uínna . ok j allra ollu vͬra varra voṙa vorra varu ouriͬa ourira . valldi ualldi valldi mvn mun m̅u mun taka taka. tͣ taka . h̅ hann hef͛ hefir h̅ hann hef hefir h̅ hann hefͬ hefir h̅n hann hefͬ hefir ok fregit fͤgít fregít ftt frett alla þa þa alla alla hinu illa illu lvti atburdi atbdi atburdi e͛ er .h. heinrekr hef͛ hefir g͛t gert En eͬ er heínrekr hefͬ hefir gͬt gert . en̅ enn . eͬ er . hei̅ͬ heinrekr . hef hefir giͦt giort . Eṅ Enn eͬ er hei̅. heinrekr hefͬ hefir gͬt gert Eṅ Enn nv nu man mun m mun eͨ ec oc, ec eͨ ec mu̅ mun eͥ eigi eigi lengr lei̅g leingur leing leingur len̅gr lenngr þvrfa þfa þurfa at þiona ſuó at vͬa vera fiſki mͬ maðr fiſki mͬ maðr fiſke m maðr at v͛a vera uera. uͬa uera . þͥ þvi at þ̅t þvi at ok þ̅t þvi at gvð gud giͬþdr gi(e)rþrudr eͨ ec hef͛ hefir hefͬ hefir hef hefir get mik mͨ mic mik nu mͨ mic avðgan g͛van gervan audgan gͬvan gervan gͦrt gort audg audgan . audgͥt audgit af þe̅ia þenia ẏckrum ÿcku ÿckuru ̅u̅ þeſſum fvnði fundi. fundí. fu̅ndi funndi . ſęlir Sæll ſæll v͛i veri uͦdi uordi vͬdi verdi ſa veſtan vinðar er mik veſt veſtan vínd víndur eͬ er mͨ mic ueſt ueſtan uíndr. eͬ er mͨ mic hingat raca híngͭ híngat rak. rak híngͭ híngat ſeigͬ ſeigir hn̅ hann . þͥ þvi at þ̅t þvi at þ̅ta þetta eͬ er os ollvm þ̅t þvi at nu megͫ megum uͬ uer oll hialpazt. gęfv fvnðr giæfa f þaa ml̅ti mælti eíṅ eínn fiſke m maðr en. ſœlͬ ſœlir eͬu eru uͬ uor ſkipaͬr ſkipararr eͬ er uͬ uer megͫ megum þͬ þer hialpa. Nv gladdiz fͮ frv geirðrvðr e͛ er hͦ hon hef͛ hefir Nv gladdiz fͮ frv geirþrudr eͬ er hͦ hon hefͬ hefir Nu gladz fͧ fru giͬ girdrudr eͬ er hu̅ hun hef hefir Nv gladdiz frv geirðrvðr er hon hefir þan þa̅n þann þaa m mann fvndit fundit fu̅dt fundt e͛ er h̅i henni vil eͬ er hen̅i henni uill eͬ er hͥ henni vill hialf hialp hialpa veita veíta i ſva mikilli j ſuo mͨle micle isua mikilli Hiṅe Hinne navdſẏn naud ſẏn naudu̅ naudum naudug ſe̅ ſem hͦ hon vͬ var ſm̅ ſem hu̅ hun u uar er hun vͬ var nv i ſtodd iſtaudd. ok . hv̅ hvn ſpvrdi ſpurði ſpdi ſpurdi ſpurde hvað h̅ hann huat h̅n hann þaa þeṅa þenna ma manna nafn het héti. at heite. .h. hann ſ. ſegir madri̅n madrinn ſuaraði. þ̅ þat ueít tͧa trua míṅ mínn ſeigͬ ſeigir hn̅ hann at þ adalbrikt Adalbrikt adalbͬt adalbrit . e̅ em er h. heitir ek eͨ ec kalladr .ſ. ſegir h̅ hann ec vͬ var . ek vͬ var eͨ ec u uar eͨ ec vͬ var fe hirðir fehirdir fi fi(e)r hirdͬ hirdir Ridd. Riddari B Bærings h͛toga hertoga .B. Bærings hͬtoga hertoga brodͬ brodur þi̅s þins Bær. Bærings ok ko̅mo̅z kommomz ok kommomz ok komuzt ok kom mozt ek vndan ek undan eͨ ec und̅ undan eͨ ec v̅d vndan ok ſærðr ii ſarv̅ ſarvm heinr̅. heinreki m med tuei̅r tueimr ſarum ſærðr. ṅaztv nnaztv ſeiṅa ſeinna .efi h̅n hann u uar dͤpíṅ drepínn þy cl̅arͫ clanram e̅ en h̅ hann drepiṅ drepinn . Ek ken̅i kenni þik ek ken̅i kenni þik eͨ ec keṅe kenne þig eͨ ec keṅi kenni þͨ þic glogt ſegir ſegͬ ſegir .ſ. ſegir ſagdi fͮ. g. frv geirðrvðr f fru geirþrudr. hu̅ hun . hͦ hon at þu heítͬ heítir adalbͬgt adalbrigt eͬt ert u uar mͩ med mínͫ mínum brodͬ brodur eṅ enn beztr ridde riddare . ok þv þu fẏlgdir fẏlgdir fluttͬ fluttir fylgdan m͛ mer miͬ mier mer mͨ mic afvn afvn tͥ til handa tͥ til minſ h͛ra herra mi̅ſ minſ hra minſ h ͛ra erra mínz þa þaa e͛ er eͬ er er ec vͬ var h̅m honu/om ek vͬ var h̅m honu/om eͨ ec u uar hm̅ honu/um eͨ ec vͬ var hͫ hono/um gipt gefi̅n gefinn gíp. tͥ til holſetal̅dz holſetalandz . gipt e̅ en h̅ hann vͬ var greifi hollſetu. h̅ hann gaf ẏdr h̅ hann gaḟ gaff ẏd ẏdr hann gaf þͬ þer ok gaf h̅n hann miͬ mier pelz clęði pellzt klædi pellz klædi ok ada adaru gͤſem gerſemar . ok adrͬ adrir gͬſemͬ gerſemar ok en ſendi fͦtu fortu þig þig ẏd ẏdr ſͦ ſvo aptr apt aptr optr hei̅ heim apt aptr tͥ til til minſ bͦdir brodir brods brodurs bͦd brodur . brodr mins mi̅s mins . mi̅ſ minſ . ok ueit ek at þu vͬt vart h̅m honu/om hi̅n hinn kíerſti. tͧe true eͨ ec at þu uͬu uaru hm̅ hono/um híṅ hínn kœrazte. eͨ ec veit at þu vͬt vart h̅m hono/um hiṅ hinn kiæruzſti. þa e͛ er ok e̅ en þ þar tͥ til þͬ þar tͥ til þav ręddv v̅ vm þau toludu þ̅m þeim rœdu þau u̅ um ræddu þaͧ þau u̅ um ſællifi ſit lifnad ſœlifͥ ſœlifi ſællífí ok ſm̅ ſem þ̅ þat . þ̅ þat þa̅n þann e͛ er eͬ er er heinrikr heinrekr heínrek hei̅r. heinrekr hafdi þei̅ þeim hafdi þ̅m þeim hafͥ hafdi þ̲ þeim fyr f fyr/yri fͥ fyr/yri f fyr/yri ko̅et komet komit komͭ komit . at h̅u hun tok tͥ til ok gͤt gret ſarliga þa sͣ sva at at þoṫi þotti ollu̅ ollum ollv̅ ollvm ollu̅ ollum ok þ̅r þeir ſkiparar komuz uͥ u míog ok ſogdu þ̅ þat . þ̅tti þotti hormvlikṫt hormvliktt hͦmul̅gt hormuligt þ̅ti þotti hormuliktt . ili mͨit micit . e͛ er a heẏrðv er a heÿrdu eͬ er at heẏrdu at ſuo rik̇ rikk rik rikís ei̅ ein kͦa kona kona ok sͣ sva ſtorborin ſkẏldi ſva hormvliga fara ok ſkẏlldi ſuo hͦmuliga hormuliga fa fara ok skẏlldi sͣ sva horm̅uliga hormmuliga fara ok ſkẏlldi ſͦ ſvo hͦmul̅ga hormuliga fͣ fara ok eptͬ eptir ſamd lidna. huġuduzt hugguduzt þau au Aſam Aſaman nv þ̅r þeir bęra Ban bu baru b̅a baru þ̅r þeir tͥ til fͥ fyrir at henaͬ henar hen a̅r nar h̅a hana hͤ hene inar hínar enu allar enu beztv beztu bezſtu viſtir viſtͬ viſtir koſte mͩ med mat ok drẏck ſinar e͛ er þ̲ þeir havfͩv havfdv tͥ til eͬ er þ̅r þeir hofdu tͥ til . eͬ er þ̅r þeir haftͥ hafti tͥ til ſe̅ ſem vͦ voro j ſkipíni m med mͩ med miokri miukri mill þionoſtv þionoſtu. þionuſtu en en̅ enn H̅r Hennar þíggr þ̅tta þetta uel þ̅t þvi at h̅v hvn míog hungid hungrid uͬ uar ok hͦ hon þigr m med þͥ þvi miock ok godvilia god vilia godvilia ok bidr eptͬ eptr þ̅to þeto heitͬ heitir hu̅ hun tͥ til bͩia bidia gvð gud gͩ gud gͩs guds ſkẏla mͬíu maríu son at h̅ hann at hn̅ hann gefi gef̅ͥ geffi gefa þei̅ þeim bẏr þ̅m þeim bẏr þm þeim bẏṙ bẏrr þ̲ þeim bẏr þaþ̅ þaþan þ̅n þaðan at tͥ til engl̅dz englandz tͥ til englands tͥ til eíngl̅dzt eínglandzt ſva at ſuo at unda̅ undan .h. heinrekr hei̅ͬ heinrekr Hei̅r. Heinrekr hei̅ hein rek falſara at h̅ hann æṫi ætti ætti æṫe ætte eiki ecki eͨi ecki alld alldri valð valld velldi ual̅ld a þei̅ þeim a þ̅m þeim aa þ̅m þeim . aa þ̲ þeim þa bęṅ bęnn þigr hͦ ho/un siþ̅ siþan . en hun þiggr þa ben. eṅ enn uorͫ uorum bidaͬᷓ bidaru þíġia þíggia þau þ̅tta þetta ſid ſidan . af gvði af gͩi gudi . ok kem kemr kom aa hœg hœgar veſtan auſtan avſt avſtan vinðr v. vinðr uíṅdr uínndr . vi̅d vindur ke̅r kemr kemr a aa ok ok ſigla sigla ſem þau beſtan hi̅n hinn bezſta eṅ enn beſta eṅ enn bezta bẏr iiij fiog fiogurra dægr ok ſia þa nu englanð eingl̅d eingland tͥ til eingl̅dzt einglandzt ok at þa hit bezta at ko̅in komin beſta at komen eͬ er hin bezta atkuama vtan at an̅i anni utan at aa̅ni aanni vt vtan at aan̅i aanni vt vtan at aṅe anne te̅ſ temſ tenís ítes tegͥſ tegiſ e͛ er eͬ er fellr ren̅r rennr ren renr v̅ vm u̅ um um vͥ vid lvndvn͛ lvndvnir lundunͬ lundunir . lundun ok e͛ er eͬ er þav þau erv eͬu eru eͧ eru þͬ þar nu þͬ þar nu ko̅in komin komin. komen. kom̅ komin taka taka at taku ok tͣ taka þau ſer h͛bergi herbergi ſer herb͛gi herbergi ſiͬ ſier herbͬgi herbergi ſiͬ ſier herbͬ herber við uͥ uid vͥ v hia ſer k̅ſ konungſ k̅s konungs k̅gſ konungſ k̅gs konungs garð gͬd gard gardi. deṅi denni ſialfan ſialf ſialfan . fra fru Geir Geirðrvði Nv ok Eṅ Enn er þav hofðv er þau hofdu eͬ er þau haufdu eͬ er þau hofdu þͬ þar þ þar v͛it verit vͬít verít uͬit uerit .ii. .íí. tuær fíṁ fímm netr. nætr. næt nætr dæg dægar vͬit verit . uͬít uerít . þa ml̅i mælti þa ml̅ti mælti þaa. mͥ mælti . fͮ frv gęir̅ gęirðrvðr . fͧ fru giͬþͧd girþrud fͧ fru : Geirþ̅. Geirþruðr frv gęirþrudr vͥ vid adalbͥct adalbrict . vͥ vid adalbrikt. uͥ u adalbͬt adalbrit vͥ vid adalbͬct adalbrict . ok bað h̅ hann bad h̅n hann bͩ b . h̅ hann . ganga a kovngſ fvnd gg̅a ganga aa k̅gs konungs fu̅d fund gͣ ganga . aa k̅gs konungs fund hitta k̅g konung ok biðia bidia bid bidia sͬ ser þ̅m þeim þ̲ þeim nockvʀa nockvrra nockͦͬra nockorra nocka nockura nͨukṙa nocukrra hialpreða. hialpræda. hialprads. hialpa h̅ hann nu Nu gengr gg̅r gengr gengr hn̅ hann adalbͬt adalbrit fͥ fyrir k̅g konvng tͥ til k̅gs konungs aa k̅s konungs fund. aa k̅gſ konungſ fund ok ſeg͛ ſegir ségͬ ségir ſeigͬ ſeigir ſeigía h̅m honv/om hm̅ honu/om hi̅n hinn ſiṫ ſitt erendi. sítt erendi. ſítt eͬendi erendi . ſuó brͭ brit en eṅ enn En k̅r konvngr biðr k̅r konungr bidr k̅gr konungr bid bidr k̅gr konungr bid bidr at f frv fͮ frv fru f fru geir̅. geirðrvði G Geirþrvði Geirþ̅. Geirþruði geirþrudr koma komi aſiɴ aſinn aa ſíṅ ſínn aa ſin̅ ſinn aa h̅s hans fvnd fund. fu̅d fund ok ok allir þ̅r þeir allir þ̅r þeir hai alla alla þa me̅n menn m̅ menn mͣ manna er eͬ er h̅i henni fẏlgðv. hͤ henne fẏlgðu m med h̅i henni vͦ voro . h̅e henne hofdu þgat þangat fẏlt. ok þegͬ þegar eṅ enn ok eͬ er hvn hun hu̅ hun hͦ hon feʀ ferr nv a konvngſ fvnd ſva vͬ var þͬ þar comi̅n cominn u uar þeg þegar tͥ til k̅gſ konungſ leidd vͬ var þ̅ngͭ þangat koṁᷠdi kommandi tͥ til k̅gſ konungſ ſem h̅ hann ſe̅ ſem h̅ hann sem k̅r konungr af ſinͫ ſinum mͫ monnum . hafði boðit. vͬ var . bauð ok eṅ enn en þegͬ þegar þeg þegar er h̅ hann er k̅r konungr eͬ er hn̅ hann k̅gr konungr ſa leit laat fͮ frv fru fͧ fru gei̅r. geirðrvði gͥ. geirþrudi Geirþ̅. Geirþrudi geirþrvdi. þa miṅzt minnzt h̅ hann mn̅tiz minntiz h̅ hann míṅtízt mínntízt hn̅ hann miṅtizt minntizt h̅ hann við h̅a hana ok ml̅i mælti vͥ vid hana ok ml̅i mælti vͥ vid haṅa hanna . uͥ uid h̅a hana . ok ml̅ti mælti vͥ vid h̅a hana ok .m. mælti . þueͬt þuert þu ſiͬt ſiert vel koi̅n komin velkomi̅n velkominn úel komen v̅l vel kom̅ komin fͮ frv geir̅r geirðriðr . fͮ frv geirþͮdr geirþrvdr fͧ fru G. Geirþrudr ok ſon ok ſon ſonr ok sonr ok ſon þin̅ þinn þi̅n þinn þíṅ þínn þín̅ þínn eṅ enn ok frendi frændi fræ̅di frændi þín̅ þínn ɴ mínn ok allt mi̅n minn ok allt míṅ mínn . ok allt mín̅ mínn ok allt forvneẏti þitt ẏckͬt ẏckart ẏckat. fͦneẏti foruneẏti . foruneẏte. foruneẏtí ok ek bid allzt ualldande allzualdandi gvð gud gͩ gud vṅi vnni m͛ mer þes at ec uṅe unne miͬ mier þ̅s þess at eͨ ec vn̅i vnni miͬ mier þeſſ at eͨ ec þ̅s þess at h̅ hann efli h̅n hann ok h̅ hann megi mega megi mæṫe mætte ſva ſva þena ſueín þ̅n þann ſuei̅ ſuein stẏrkia stẏrkía. ſtẏrkia stẏrkia h̅ hann h̅ hann tͥ til ſínſ ſíns favðvr arfſ ok foður arfſ ok fed fedur arfs. ok . fod fodur arfſ ok frenda ſinſ frœ̅da frœnda ſínſ ſinſ fnda fnda at hefna. hœgna En en en̅ enn Eṅ Enn þͬ þar tͥ til þ þar tͥ til medan ſeigͬ ſeigir hn̅ hann . er eͬ er at ſveiṅin̅ ſveinninn ſuei̅nin̅ ſueinninn ſuein̅en̅ ſueinnenn þ̅se þesse ſueíṅ ſueínn er er fœr vaxiṅ vaxinn vaxeṅ vaxenn aluaxi̅n aluaxinn . þroſͬta þroſerta ſl̅o ſkolo ſl̅u ſkulu ſ̅k ſkal þa ſk̅ut ſkulut þit þitt þͭ þit hn̅ hann mͩ med oſſ uͬa uera ok iminv̅ iminvm j mínͫ mínum ímínu hía miͬ mier vͬa vera i goðv̅ goðvm goðu̅ goðum goda fagnaði fagnadi. valldi v͛a vera . vͬa vera . . ok k̅glegan konvnglegan k̅gligan konvngligan k̅glig konungligan mͨlu̅ miclum fagnad ok metnat af m͛ mer metnat af miͬ mier metnad af mer metnͩí metnadí hafa. taka. En aðalbͥct aðalbrict en adalbͬkt adalbrikt eṅ enn adalbͬkt adalbrikt En̅ Enn adalbͬt adalbrit ſ̅l ſkal ſ̅k ſkal ſk̅ ſkal ſkal miiṅ miinn míṅ mínn miṅ minn m i̅n inn riddari ridde riddare Riddͥ Riddari v͛a vera vͬa vera uͬa uera ok ſlican metnat slikan metnad ſk ſlikan metͮeð metvend af m͛ mer hafa ſe̅ ſem af mer hafa se̅ sem af miͬ mier hͣ hafa ſe̅ ſem adrͬ adrir min͛ minir riddarar minir ʀͣr ʀiddarar . minͬ minir Riddͬ. Riddarar ok ſ̅l ſkal h̅ hann ſ̅k ſkal hn̅ hann ſk̅ ſkal h̅ hann halda hallda hendi ẏf͛ yͬfir hendi ẏfͬ yͬfir hendi ẏfͬ yͬfir hn̅di hendi ẏfͬ yͬfir ẏkr ẏckr þiͬ þier ẏckr halda m med j í minv mínu mi̅u minu troſti trauſti toſte traoſte . tuſti trauſti ok ſ̅l ſkal h̅ hann ſk̅ ſkal h̅ hann nioṫa niotta niota níota ͥ vi þͥ þvi j þan enarðar ſinͬ ſinar einͬðar einarðar ſin̅aͬ ſinnar s̅ sem eínd eínardar ok þeſ þͥ þvi . e͛ er h̅ hann eͬ er h̅n hann eͬ er hn̅ hann eͬ er h̅ hann hn̅ hann villdi uilldi villdí ei eͥ eigi þiona drotinſ ſvika heinreki falſara. drottíṅ drottínn ſuikaͬnͫ ſuikaranum heínreke dͬtenſ drotenſ ſuikͬanͫ ſuikaranum .Hei̅. Heinreki Ee en̅ enn eṅ enn Eṅ Enn fiſki fiſke fiſki m̅ menn m̅ menn þ̲ þeir me̅n menn þ̅r þeir m̅ menn þ̅r þeir m̅ menn ſe̅ ſem eͬ er ẏkr ẏckr ẏck ẏckar/ur ẏdr fẏlgdv hingat fẏlgdu hingat. fẏllgdi híngat fẏlgdu híngͭ híngat . ſe þaſe þ̅r þeir þa ſ̅ku ſkulu þ̅r þeir ẏkr͛ ẏkrir ẏckrͬ ẏckrir ẏdrir þ̅r þeir ẏdaͬ ẏdarar þionoſtv m̅ menn þionoſtu m̅ menn . þonuſtu m̅ menn þionuſtv m̅ menn vͬa vera en eṅ enn fæſlv fæſlu fædu bæði lén ok klæði ſkolv ok kledi ſl̅u ſkulu ok klædi ſ̅ku ſkulu ok klæði ſ̅ku ſkulu þit af þit af þ̅r þeir af mͬ mer miͬ mier taka tͣ taka hafua. en nv en̅ enn nu . en nu Nu forvitnͬ forvitnar fͦuíta foruítar fͦuitnͬ foruitnar birtid oſ míg mͨ mic ſeigͬ ſeigir k̅r konungr ſegͬ ſegir k̅gr konungr at viṫa vitta at uita at vitͣ vita m med hveriv̅ hverivm m med hẏurari huͬſu huerſu huͤ ͬſu huerſu hæṫi hætti hætu þv ko̅moz kommoz þͬ þer komuz þu komzt þu ko̅zt komzt fra heinreki. f fra heinreki j bt brot f fyrir þ̅m þeim nídingi. vnd vndan falſara. þͥ þvi at þ̅ þat uil eͨ ec heẏra. .e. eða mͩ m huͬiu̅ huerium hættí eͬ er þ̅ þat clͬd clard Nv ml̅lti mællti frv grirðrvðr fͧ fru G. Geirþrudr fͧ fru Geirþ̅. Geirþrudr ſ ſegir ſuar ſuarar eko̅moz ekommoz eͨ ec komzt Ek ko̅zṫ komztt Ek kommz aa i brot bͦtt brott bt brot btu burtu Hin aanaṙi aanarri an̅aʀi annarri eina aa aṅare annare not noṫ nott nott natt e͛ er eͬ er eftͬ eftir en eṅ enn ek myrkͭ myrkt hafa hafdi u uar alet